{image:title}
Bericht delen

Nieuwe Out of Home cijfers

De Out of Home bestedingen in 2014 zijn met 3,7 % gegroeid t.o.v. 2013.
De totale mediabestedingen groeiden met 1,9%.

Abri's                      + 6,2 %
Billboards               -  9,6 %
Masten en Digtaal  + 5,0 %
bron: Nabbnet.nl

Persoonlijke aanvulling door Gert Veldhuis / Bushhouse Mediabureau

Het segment A0 wordt in de cijfers niet als segment zichtbaar maar laat een prositieve trend zien.