Privacy statement
Bericht delen

Privacy statement

Bushhouse B.V. respecteert uw onvoorwaardelijk recht op privacy. Daartoe is deze verklaring persoonsgegeven opgesteld.

Bushhouse.nl heeft zowel een openbaar als een besloten gedeelte. Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte en/of bepaalde diensten worden persoonlijke gegevens gevraagd en ontvangt de gebruiker een inlognaam en wachtwoord c.q. maakt deze zelf aan. Met deze inloggegevens heeft de gebruiker toegang tot het besloten gedeelte van Bushhouse.nl/online, waartoe de gebruiker gerechtigd is.

Bushhouse B.V. biedt bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens uit de database, het verzoek tot het stopzetten van toekomstige informatieverzending of te verklaren om in de toekomst niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Uw reactie kunt u zenden aan:

Bushhouse B.V.
Steenbokstraat 33
7324 AZ Apeldoorn
of per e-mail: info@bushhouse.nl

Gegevens

Gegevens verstrekt op onze website zullen alleen gebruikt worden voor het verzorgen van uw out of home campagnes en nooit gebruikt voor marketingdoeleinden van of via derden.

Beveiliging

Bushhouse B.V. maakt gebruik van beveiligingsmaatregelen, voorschriften en andere technologische procedures om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, onrechtmatig gebruik, verspreiding, verlies of vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, maakt Bushhouse B.V. gebruik van een firewall en wachtwoordbeveiligingen. Het is echter uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw computer afdoende beveiligd is en dat hij beschermd is tegen kwaadaardige software.

Updates van de vertrouwelijkheidsverklaring

Bushhouse B.V. kan deze online-vertrouwelijkheidsverklaring te allen tijde herzien. Alle wijzigingen aan deze vertrouwelijkheidsverklaring zullen direct worden meegedeeld op deze pagina. Indien u deze websites verder blijft gebruiken nadat u werd ingelicht over de wijzigingen aan de vertrouwelijkheidsverklaring, gaat Bushhouse B.V. ervan uit dat u instemt met de nieuwe informatie over de gewijzigde vertrouwelijkheidsverklaring van Bushhouse. Deze vertrouwelijkheidsverklaring is van kracht sinds 26 oktober 2015.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Websiteanalyse

Wij gebruiken de websiteanalysetool Google Analytics om een beter beeld te krijgen van onze website bezoekers door middel van rapportages en analyses. Deze kennis gebruiken wij om onze websites te kunnen verbeteren en te optimaliseren.